top of page
Bezpieczna Cytologia

Bezpieczna cytologia

Portal edukacyjny

bezpieczna cytologia

Program

BEZPIECZNA CYTOLOGIA

Program został zainicjowany w celu poszerzania wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy oraz zachęcenia kobiet do wykonywania badań cytologicznych. Jednocześnie podjęte w ramach programu działania edukacyjne mają uświadomić ogółowi społeczeństwa, że istnieje potrzeba dyskusji na temat poprawy jakości przeprowadzanych badań cytologicznych i dostosowania polskich standardów w tym zakresie do poziomu państw Europy Zachodniej.
Istotne jest wskazanie na konieczność stworzenia kompleksowego systemu rejestracji kobiet, w praktyce poddających się badaniom nie tylko w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, ale także w prywatnych gabinetach ginekologicznych. Uzyskane wyniki powinny stanowić rzetelną informację na temat rzeczywistego poziomu zgłaszalności kobiet na badania cytologiczne oraz pozwolić na ocenę możliwości poprawy sytuacji w miejscach, gdzie zgłaszalność jest niska. Rezultatem podjętych działań powinno być świadome uczestnictwo kobiet w programie profilaktyki, upodmiotowienie kobiety w kontakcie z lekarzem dzięki posiadaniu przez nią określonej wiedzy na temat procedury badań cytologicznych, stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia procesu poprawy standardów wykonywanych badań oraz ich upowszechnienie.

rovers cervex-brush
badanie cytologiczne

Cele programu

bezpieczna cytologia

  • Edukacja kobiet w zakresie wiedzy na temat raka szyjki macicy i badań profilaktycznych.

  • Zwiększenie poziomu zgłaszalności kobiet na badania cytologiczne poprzez przekazywanie informacji na temat pozytywnych skutków wczesnego wykrycia nowotworu oraz eliminacji obaw pacjentek przed wizytą u ginekologa.

  • Zainicjowanie społecznej dyskusji na temat jakości przeprowadzanych w Polsce badań cytologicznych oraz praktycznych efektów wdrożenia od 2006 roku Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy.

  • Wskazanie na konieczność korzystania z pozytywnych wzorców krajów prowadzących skuteczne programy profilaktyczne na raka szyjki macicy i przestrzeganie standardów badań cytologicznych zapisanych w Dyrektywie Europejskiej.

  • Zwrócenie uwagi na potrzebę wprowadzenia kompleksowego rejestru badań cytologicznych wykonywanych zarówno w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, jak i poza programem oraz ich analizy.

“Dbam o swoje zdrowie. Czytam, uczę się, poszukuję. Robię to dla siebie i dla moich najbliższych. Chciałabym coś znaczyć dla społeczności tam, gdzie żyję.”

Po pierwsze świadomość

Pamiętam o regularnej obserwacji mojego ciała. Wiem kiedy i jaka diagnostyka jest mi niezbędna dla zachowania zdrowia. Podejmuję działanie, zgłaszam się na badania

Po drugie aktywność

Wiem jak powinna przebiegać procedura diagnostyczna.
Dbam o to, żeby znaleźć placówkę stosującą wysokie standardy, także dotyczące stosowanego sprzętu. Zadaję pytania lekarzowi .”

Po trzecie wiedza i pewność siebie

bottom of page